Dagfinn Aasen er en erfaren prosessveileder. Han har tidligere vært prosessveileder i KS Folkevalgtprogram i periodene 2003-2007 og 2011-2015. Han har jobbet som rådmann i 5 kommuner i til sammen 23 år. Han har også 12 års erfaring fra konsulentbransjen og har drevet eget rådgivningsfirma. Dagfinn har utdanning fra Kommunal- og sosialhøgskolen, og har senere tatt ledelse og administrasjon på BI. Han har også en Executive Master of Management fra BI. Foto: KS

Dagfinn Aasen

Telefon: +47 450 06 266

E-post: aasenraad@outlook.com