Trond er regiondirektør i KS Innlandet og har faglig bakgrunn som diplomkandidat i Samfunnsplanlegging. Han har tidligere jobbet i fem kommuner fra 2-30 tusen innbyggere, hvorav 25 år som rådmann.

Har arbeidet mye med rammebetingelser for kommunal sektor og arbeidsgiver- og pensjonsspørsmål. Han har også bidratt med å utarbeide opplegget for folkevalgtopplæringen i KS. Trond har erfaring fra ulike styrer i forskjellige selskaper.

Han er opptatt av å utvikle gode lokalsamfunn gjennom positivt samspill mellom enga- sjerte folkevalgte og en profesjonell ledelse og fagfolk i kommunene.

Foto: KS

Trond Lesjø

Telefon: 90 89 54 05

E-post: trond.lesjø@ks.no