Rannveig Mogren arbeider i dag som rådmann i Gausdal kommune. Hun har vært kontor- og personalsjef  i Sokndal kommune, rådgiver i Kvinnherad kommune og assisterende rådmann i Odda kommune. Hun har vært 31 år i kommunesektoren.

Rannveig er kommunalkandidat av utdannelse, med videreutdanning i organisasjon og ledelse.

Hun har vært tett på planprosesser, saksbehandling, og større prosjekt. Hun har arbeidet tett på det politiske nivået, - og i ”spenningen” mellom politikk, fag og administrasjon. Rannveig har bred erfaring i prosessarbeid og var også prosessveileder i KS Folkevalgtprogram i forrige periode.

Foto: KS

Rannveig Mogren

Telefon: 91 19 85 59

E-post: rannveig.mogren@gausdal.kommune.no