Iselin Vistekleiven er ordfører i Vågå kommune frem til oktober 2019. Hun har vært ordfører i Vågå kommune de siste åtte årene og vært med i lokalpolitikken i Vågå i mer enn 10 år. Hun har utdanning innen organisasjon og ledelse. 

Iselin er opptatt av lokalpolitikken og hvordan den kan bidra til å skape større engasjement blant innbyggerne ved å legge til rette for innbyggerinvolvering. Hun er opptatt av hvordan alle grupper i samfunnet skal bli sett og hørt. Iselin er opptatt av det gode samspill mellom folkevalgte og administrasjon i organisasjonen, med spesielt fokus på hvilken rolle og ansvar de folkevalgte har.
Foto: KS

Iselin Vistekleiven

Telefon: 91 64 35 00

E-post: iselin.vistekleiven@vaga.kommune.no