Erling Aas-Eng driver rådgivning innenfor lokalsamfunnsutvikling og mobilisering, strategi og bedriftsutvikling i Rådhuset Vingelen. Han er også bonde på Tolga.

Erling Aas-Eng har vært ordfører og kommunestyremedlem i Tolga kommune i 12 år. I tilegg har han vært vararepresentant på Stortinget og fylkestinget. Aas-Eng er utdannet økonom fra NMBU og har erfaring fra styreledelse i både offentlige og private selskaper. Han ledet Hedmark Bondelag fra 2015 til 2019.

Han er spesielt opptatt av lokal mobiliseringskraft i samspillet mellom folkevalgte og ansatte i kommunene. Trygg rolleforståelse er forutsetning for en god, tillitsbasert kommunal ledelse. Er dette på plass gir det grunnlag for entusiasme og initiativ i lokalpolitikken. 


Foto: KS

Erling Aas-Eng

Telefon: 40 23 28 37

E-post: erling@radhusetvingelen.no