Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Monica Bratlie

Monica Bratlie

Monica Vee Bratlie er tidligere ordfører i Hurum kommune. Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i 2007. Hun har vært ordfører siden 2011. Monica er utdannet adjunkt med opprykk og har arbeidet som lærer i nesten 20 år.

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er ny prosessveileder for Viken. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud Strand Sanderød er ny prosessveileder i Viken. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært kommunestyrerepresentant i Åmot kommune, samt medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise er erfaren prosessveileder i Viken. Hun har lang erfaring fra lokalpolitikken i Østfold. Hun har vært leder i KS Østfold fra 2015 til 2019.

Astrid Sommerstad

Astrid Sommerstad

Astrid Sommerstad er en erfaren prosessveileder. Som konsulent med enkeltmannsforetak tar hun på seg oppdrag i kommunal sektor. Astrid har tidligere vært Rådmann i Kongsberg kommune og vært ansatt på engasjement i KS for å lede KS' satsing på toppledelse.

Morten Strand

Morten Strand

Morten Strand er prosessveileder for region Viken. Han har 24 års erfaring som folkevalgt i Asker kommunestyre og formannskap, hvorav 12 år som ordfører. Han var administrerende direktør i Basberg Papir AS i 11 år.

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit er ny prosessveileder. Han har vært rådmann i over 10 år i tre ulike kommuner, samt vært folkevalgt to ganger. Nå er han direktør for organisasjon og med i rådmannens ledergruppe i Nye Asker kommune.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg

Høyesterett har i dom 29. november 2021 (HR-2021-2342-A) lagt til grunn at formannskapsmedlemmer og varamedlemmer til formannskapet er valgbare til meddommerutvalg.

Råd for å forebygge hat og trusler

Råd for å forebygge hat og trusler

KS har utarbeidet råd for å forebygge hat og trusler Guide til god ytringskultur, retningslinjer for bruk av sosiale medier og mer forskning kan bidra til å forebygge hatefulle ytringer på nett. Rådene er utarbeidet av Ipsos på oppdrag for KS.

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon

Både kommunedirektører og ordførere i norske kommuner opplever at samarbeidet mellom politikk og administrasjon er godt. Det viser en studie Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder har utført for KS.

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

Ny modul i Folkevalgtprogrammet

KS ønsker å sette næringsutvikling på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting. Folkevalgtprogrammet får nå en egen modul om næringsaktive kommuner i samarbeid med NHO.

Folkevalgtdagene i KS Folkevalgtprogram

Folkevalgtdagene i KS Folkevalgtprogram

Basisprogrammet er første del av folkevalgtprogrammet. Folkevalgtdagene gir rom for mer skreddersøm. På disse dagene kan de folkevalgte velge å fordype seg mer på enkelttema ut fra lokale behov og ønsker.

De folkevalgte må «eie» planen

De folkevalgte må «eie» planen

Samfunnsdelen i kommuneplanen er ofte full av kloke ord og planer. Men hvordan få planene til å bli virkelighet? Og hvordan ruster vi de som styrer skuta – politikerne – best mulig? Gausdal er en av seks kommuner som jobber med dette i et nytt nettverk.

Les flere artikler

KONTAKT