Viken

Her finner du en oversikt over prosessveilederne i Viken.

Monica Bratlie

Monica Bratlie

Monica Vee Bratlie er ordfører i Hurum kommune. Hun ble første gang valgt inn i kommunestyret i 2007. Hun har vært ordfører siden 2011. Monica er utdannet adjunkt med opprykk og har arbeidet som lærer i nesten 20 år.

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker

Gudrun Grindaker er ny prosessveileder for Akershus og Østfold. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har også administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo og lederutviklingsprogram fra Norges Handelshøyskole.

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud Strand Sanderød

Gjertrud Strand Sanderød er ny prosessveileder i Akershus og Østfold. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært kommunestyrerepresentant i Åmot kommune, samt medlem av hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise Skartlien

Inger-Lise er ny prosessveileder i Akershus og Østfold. Hun har lang erfaring fra lokalpolitikken i Østfold. Hun har vært leder i KS Østfold fra 2015 til 2019.

Astrid Sommerstad

Astrid Sommerstad

Astrid Sommerstad er en erfaren prosessveileder. Som konsulent med enkeltmannsforetak tar hun på seg oppdrag i kommunal sektor. Astrid har tidligere vært Rådmann i Kongsberg kommune og vært ansatt på engasjement i KS for å lede KS' satsing på toppledelse.

Morten Strand

Morten Strand

Morten Strand er prosessveileder for region Viken. Han har 24 års erfaring som folkevalgt i Asker kommunestyre og formannskap, hvorav 12 år som ordfører. Han var administrerende direktør i Basberg Papir AS i 11 år.

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit

Lars Joakim Tveit er ny prosessveileder. Han har vært rådmann i over 10 år i tre ulike kommuner, samt vært folkevalgt to ganger. Nå er han direktør for organisasjon og med i rådmannens ledergruppe i Nye Asker kommune.

SISTE OM FOLKEVALGTPROGRAMMET

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Stor interesse for KS Folkevalgtprogram

Over 10.000 personer har deltatt på KS Folkevalgtprogram siden september 2019. Deltakerne gir utrykk for at programmet er relevant, nyttig og lærerikt.

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik

Jonni Helge Solsvik har vært ordfører i Andøy kommune de siste 20 år og hovedstyremedlem i KS i den siste valgperioden (2015-2019). Han har bakgrunn som lensmann og var leder av Vernepliktsutvalget, oppnevnt av Forsvarsdepartementet, i 2015-2016.

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

Ordførar og varaordførar kan veljast skriftleg

KS Advokatene har blitt kontakta av ei rekkje kommunar med spørsmål om det ikkje lenger er gyldig framgangsmåte å velja ordførar og varaordførar etter skriftleg avrøysting. Advokatane konkluderer her med at val på denne måten framleis er gyldig.

KS Folkevalgtprogram er i gang

KS Folkevalgtprogram er i gang

Hvilke roller har de folkevalgte, hva er et godt samspill med administrasjonen? Hvordan kan de folkevalgte samarbeide på tvers av partiene og med innbyggerne?

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

Hvordan velge formannskap, fylkesutvalg og andre folkevalgte organer

De nye kommunestyrene og fylkestingene skal konstituere seg etter den nye kommuneloven. KS har utarbeidet et regneark som skal være til hjelp med valg av formannskap og fylkesutvalg.

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Hva kjennetegner kommuner med godt lokaldemokrati?

Innbyggere og folkevalgte vurderer lokaldemokratiet ulikt. Selv om det ikke finnes én bestemt forklaring på hva godt lokaldemokrati innebærer, er åpenhet, klare ansvarslinjer og inkludering av opposisjonspolitikere klare fellestrekk.

Les flere artikler

KONTAKT