Gunnar har lang erfaring både fra utdanningsfeltet som kommunal leder. Han har vært utdanningsdirektør i Vest Agder. Han har vært politiker både i kommunestyre og fylkesting, og han har lang erfaring som prosessveileder. 


Foto: KS