Arild har lang fartstid som rådmann i Grimstad kommune og som fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune. Han er godt kjent i regionen som en av tilretteleggerne for Agder fylkeskommune og Regionplan Agder 2020. Arild Eielsen er for øyeblikket engasjert av KS for å arbeide med regionreformen.