Riktig håndtering av spørsmål om habilitet er krevende, men viktig ikke minst for god etisk standard.

Veilederen Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, fra Kommunal- og regionaldepartementet, kan lastes ned fra den grå boksen nedenfor.