- Resultatene er viktig for KS sitt arbeid med å støtte kommunene i deres forebyggende arbeid mot korrupsjon. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare, sier spesialrådgiver for lokaldemokrati og etikk i KS, Lise Spikkeland.

Det er Ipsos som har fått oppdraget til å gjennomføre kartleggingen, som skal bidra til å dokumentere hvor utfordringene ligger når det gjelder press utenfra på kommunens ansatte og ledere. Både ordførere, kommunedirektører og tjenesteledere i kommuner og fylkeskommuner blir oppfordret til å svare.

FoU-prosjektet skal spesielt analysere: 

  • I hvilket omfang og i hvilken form utsettes ansatte og ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper for press og påvirkning om uetisk atferd og korrupsjon?
  • Hvordan arbeider kommunesektoren med å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Som del av dette undersøke i hvilken grad kommuner og fylkeskommuner kjenner til KS’ tilbud, og hva de eventuelt har behov for av ytterligere bistand?

Resultatene vil kun bli formidlet på et aggregert og anonymisert nivå. KS vil heller ikke få kjennskap til hva den enkelte har svart. Undersøkelsen sendes til ordfører, kommunedirektører og tjenesteledere i kommuner og fylkeskommuner i uke 48.