- Det er ventet mange spennende debatter framover, og det blir viktig også å ta de etiske debattene, sa ordfører Ida Maria Pinnerød da hun ønsket etikkutvalget velkommen til Bodø. Hun snakket om hvordan Bodø går en spennende utvikling i møte som følge av nedleggelse av den militære flyplassen i byen.

Etikkutvalgets arbeidsform
– Det er både nyttig og inspirerende å møte ordførere og rådmenn på denne måten. De uttrykker et behov for å sette av tid til åpent og fordomsfritt diskutere erfaringer og etiske dilemma med sine kollegaer i andre kommuner. Det er et tydelige behov og derfor veldig viktig at etikkutvalget kan legge til rette for slike arenaer. I tillegg gir det viktig innsikt i hvilke utfordringer kommunene møter, sier Tora Aasland som leder i Kommunesektorens etikkutvalg.

Kommunesektorens etikkutvalg er oppnevnt for fire år av gangen. I utvalgets mandat heter det at et til to av møtene bør legges som åpent møte for kommuner i et område for å kunne drøfte aktuelle utfordringer kommunene der møter.

Møtet i mai ble avholdt i Bodø, hvor mange ordførere og rådmenn fra kommuner i Nordland stilte. Deltakerne var selv invitert til å sette dagsorden – og til å innlede til debattene om saker eller problemstilling de selv mener er krevende. Tidligere har etikkutvalget hatt tilsvarende samlinger med kommuner i Møre og Romsdal, i Akershus og i Rogaland.


Leder i etikkutvalget Tora Aasland sammen med ordfører i Bodø kommune Ida Pinnerød. Foto: KS 

Nettroll og lokaldemokratiet
Blant sakene på dagsorden stod tema knyttet til nettroll, trusler og medias rolle. Varaordfører i Bodø Synne Høyforsslett Bjørbæk fra Rødt startet med å si at det å være politiker er ikke noe for alle. Hun pekte på flere forhold som kan gjøre en politiker spesielt utsatt for hets og trusler.

- For mange politikere er det fristende å uttale seg spisset, det liker mediene og vi får flere lesere og oppmerksomhet. Samtidig ser vi at mediene spisser budskap ytterligere. Det å være synlig blir således en risiko. Det samme gjelder det å ha makt, idet man blir en representant for den makta noen folk føler seg avmektig ovenfor. Noe må vi imidlertid tåle, sa hun.

Ønsker din kommune eller fylkeskommune besøk av Kommunesektorens etikkutvalg? Ta kontakt!