Sterk kritikk
Fremst i rekken med ramsalt kritikk, sto som vanlig Peder Ås
(H) og Marte Kirkerud (BL). "Så hardt tordnet flere av formannskapets politikere mot navngitte medarbeidere i teknisk etat, at ordfører Odd Flattum måtte roe gemyttene,” står det å lese i avisen. ”Det er ikke noen helhet i det teknisk etat gjør. Det er kunnskapsmangel hos saksbehandlerne. Det gjøres feil i første trinn, som følger sakene helt til mål. Vi bruker massevis av skattepenger på dette", hevdet Peder Ås, da politikerne drøftet salg av to næringstomter på Nedmarken. Han fikk støtte av Bygdelistas Marte Kirkerud: "Generelt er kvaliteten på saksfremleggene fra teknisk etat altfor dårlig. Rådmannen bør ta dette alvorlig og drøfte det med teknisk sjef", sa Kirkerud.

Underveis i debatten ble saksbehandlere omtalt med navns nevnelse - og levnet liten ære. Det førte til at ordfører måtte legge hele sin politiske tyngde bak, da han tok Ås i skole: "Jeg er ikke glad for at man på denne måten navngir saksbehandlere. Uansett om man mener det gjøres en dårlig jobb, så forholder politikerne seg til rådmannen og ikke til den enkelte saksbehandler", sa ordføreren.”

Spørsmål tl refleksjon:
- Hvilke normer bør gjelde for debatter i kommunestyret?
- Hvordan bør folkevalgte fremføre kritikk som rammer bestemte ansatte i kommunen?
- Hvordan skal ordføreren forholde seg når det benyttes personkarakteristikker og ord og uttrykk som kan oppfattes karikerende eller ærekrenkende?