Klage over ansettelsen
En av de øvrige søkerne har klaget over ansettelsen, som han påstår er en forbigåelse av en mer erfaren søker. Rådmannen hevder at han ikke har hatt noe med saken å gjøre. Han er kjent med at svigerdatteren har søkt stillingen; sønnen og hans familie ønsker å flytte tilbake til hans hjembygd. Men det er teknisk sjef som har håndtert ansettelsessaken og skrevet under på tilbudsbrevet. 

Rådmannen vet at det er et sterkt ønske i etaten om å senke gjennomsnittsalderen, og svigerdatteren er 33 år, mens den andre søkeren er 57 og mann. Begge søkerne har omtrent samme utdannelse, men svigerdatteren har atskillig nyere eksamen fra NTNU. Dertil kommer at det er behov for flere kvinner i teknisk etat. Klageren er bosatt i kommunen.

Spørsmål til refleksjon:
- Klagesaken er nå havnet i formannskapet. Hvordan bør formannskapet håndtere den?
- Hvis klageren ikke får medhold og sender saken til sivilombudsmannen, hva tror du sivilombudsmannen vil gjøre?
- Kjenner du forvaltningslovens bestemmelser om habilitet tilstrekkelig til å kunne påpeke formelle feil ved behandlingen av ansettelsessaken? I formannskapet hevdes det at det må legges avgjørende vekt på ansiennitet, og at det er viktig å ta vare på folk som er bosatt i bygda ved å tilby dem gode stillinger som de er kvalifisert for.
- Hvilke kriterier bør være tellende når kommunen velger ut kandidater til ledige stillinger?
- Hvordan bør kommunen håndtere ansettelsessaker for å unngå uheldig eller ulovlig favorisering eller diskriminering?