På Oslo kommunes nettside finner du e-læringsprogrammet Etiske valg. Programmet gjennomgår vanskelige valgsituasjoner på følgende områder:

  • Gaver
  • Forretningsetiske regler
  • Habilitet
  • Forvaltning av samfunnets fellesmidler
  • Varsling
  • Ytringsfrihet

Gjennom situasjonene som spilles og dine svar lærer du om de etiske reglene i Oslo kommune og hva kommunen mener er god etisk praksis.

Det ligger åpent tilgjengelig for alle. Skriv inn navnet ditt og logg deg på som "gjest".

E-læringsprogrammet kan gjerne kjøres på egen hånd. Kanskje en enda bedre metoder er å benytte programmet til refleksjon og læring på avdelingsmøtet. Kjør én episode / et tema på hvert møte fremover - da får du garantert igang de etiske refleksjonene hos medarbeiderne.

Etisk refleksjon. Et e-læringsprogram fra Samarbeid om etisk kompetanseheving

Etisk refleksjon kan trenes. Her finner du e-læringsprogrammet Etisk refleksjon som tar opp vanskelige valgsituasjoner i helse- og omsorgstjenesten og viser hvordan man kan trene på etisk refleksjon. Programmet er utarbeidet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.