- Fullføringsreformen handler om å løse en av de viktigste oppgaver vi har: Nemlig å gi alle en mulighet for å delta i arbeidslivet og samfunnet. Det er avgjørende for å motvirke utenforskap, og for å skape tillit og samhold, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Fullføringsreformens mål er at flere skal gjennomføre videregående opplæring, slik at både ungdom og voksne får den kompetansen de selv og samfunnet trenger. Helgesen innledet på konferansen 7. september, sammen med Siv Henriette Jacobsen, som leder Fylkesordførerkollegiet.

- Vi vet at gjennomført videregående opplæring blir stadig viktigere for å få et varig fotfeste i arbeidslivet. Derfor er gjennomføring i videregående skole selvsagt viktig for økonomisk bærekraft. Vi er avhengig av at flest mulig er i jobb for å finansiere velferden vår og løse de oppgavene vi har, sier Helgesen.


Gunn Marit Helgesen på toppmøte om fullføringsreformen. Foto: KS

Enorm betydning

- Utgangspunktet for dette møtet er et behov for at fylkeskommunene lærer av hverandre og koordinerer arbeidet. Vi har et ansvar for å gjennomføre fullføringsreformen. Hvis vi klarer det, vil det ha en enorm betydning, sier Siv Henriette Jacobsen.

Hun mener fylkeskommunene kan lære av hverandre. Viken og Nordland har gått foran med en læreplassgaranti.

- Men fylkeskommunene kan ikke løse oppdraget alene. Vi trenger dialog og samarbeid med partene i arbeidslivet, kommunene og NAV, sier Jacobsen.


Siv Henriette Jacobsen, leder av fylkesordførerkollegiet, taler til forsamlingen og statsråden. Foto: KS

Utdanning er nøkkelen

- Utdanning er nøkkelen til mange goder i menneskers liv, sa kunnskapsminister Tonje Brenna, på toppmøtet.

Gjennomføringen i videregående opplæring økt de senere årene, og var 80 prosent for kullet som startet i 2015.

- Dette er et resultat av et godt og systematisk arbeid i fylkene og i samarbeid med arbeidslivet. Men både fylkeskommunene og KS erkjenner at vi ikke er i mål, og at det er behov for en reform for videregående opplæring, sier Helgesen.