KS har ingen rolle i disse, men forsvarer kommunesektorens rett til å inngå slike samarbeid på ulike områder. ESA har vurdert at både NDLA og FriDA er i tråd med EØS- avtalens regler om statsstøtte.

NDLA er både et innkjøpssamarbeid mellom fylkeskommunene, og et pedagogisk virkemiddel. Innkjøpssamarbeidet finansieres via bidrag fra fylkeskommunene. Vestland fylkeskommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet. Lærere fra hele landet deltar i redaksjonelt arbeid og NDLA fungerer også som en utviklingsarena for digitale læremidler.

De senere årene er 50 – 70 % av NDLAs årlige budsjetter blitt brukt til kjøp i det åpne markedet. Innholdsleverandører og teknologiselskap fra hele landet har vunnet åpne konkurranser og er med på satsingen.

ESA har avklart at NDLA- samarbeidet er i tråd med EØS- avtalens regler om statsstøtte.

FriDA – Fri Digital Arena etableres som et samvirke av en rekke kommuner. FriDA skal være et samarbeid for anskaffelse og utvikling av digitalt tilgjengelige læremidler og tjenester for grunnskolen. Innholdet skal kunne tilpasses, bearbeides og legges åpent ut på Internett med Creative Commons lisens (CC-standard).

FriDA skal levere læremidler og læringsressurser som innfrir UNESCO sine 5R-forutsetninger for brukernes handlingsrom i åpne læremidler (OER):

  • Retain (Beholde) - retten til å lage, eie og kontrollere kopier av innholdet (f.eks. laste ned, duplisere, lagre og administrere)
  • Reuse (Gjenbruke) - retten til å bruke innholdet på en rekke måter (f.eks. i en klasse, i en studiegruppe, på et nettsted eller i en video)
  • Revise (Revidere) - retten til å tilpasse, oversette eller endre selve innholdet (f.eks. oversette innholdet til et annet språk)
  • Remix (Remikse) - retten til å kombinere det originale eller reviderte innholdet med annet materiale (f.eks. lage et nytt uttrykk)
  • Redistribute (Omfordele) - retten til å dele kopier av det opprinnelige innholdet, endringene eller remiksene med andre (f.eks. gi en kopi av innholdet til en venn)

ESA avklarte i 2019 at også FriDA- samarbeidet er i tråd med statsstøtteregelverket:
ESA: Yes to digital learning initiative in Norway | ESA (eftasurv.int)