- For å dekke arbeidslivets behov for flere fagarbeidere framover, og ikke minst for å sikre ungdom en forutsigbar vei fram til et fagbrev, forplikter vi oss til forsterket innsats for å skaffe flere læreplasser. KS’ landsting som ble avholdt i februar i år har gitt både KS, kommuner og fylkeskommuner en klar marsjordre her, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Hun signerte samfunnskontrakten sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, NHO-leder Kristin Skogen Lund og representanter fra de andre partene i arbeidslivet på Kuben videregående skole mandag 14. mars.

– Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Norge vil trenge mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et krevende mål
- Det er viktig at unge mennesker får læreplass og kan gå hele løpet i både stat og kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Samfunnskontrakten løper ut 2020 og målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, og at det å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar.

 


Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen signerer samfunnskontrakten for flere læreplasser. Foto: Ida Slettevoll

Lokale nettverk for å lykkes
Målet om nok læreplasser skal nås gjennom etablering av lokale nettverk i alle fylkeskommuner. Det blir viktig å bygge videre på allerede etablerte samarbeidsarenaer og nettverk som er etablert. Partene på nasjonalt nivå har forpliktet seg til å ta initiativ til nettverk lokalt.

Flere lærebedrifter og lærebedrifter som tar inn flere lærlinger
I de aller fleste bransjer er det et potensial for et stort antall flere lærebedrifter. En større andel av bedrifter og virksomheter i relevante bransjer skal rekrutteres som lærebedrifter. Det er også viktig å jobbe for at allerede etablerte lærebedrifter tar inn flere lærlinger, også i andre lærefag enn de har fra før.

- De aller fleste kommuner og fylkeskommuner er allerede lærebedrifter og tar inn lærlinger. Vi ser blant annet at økningen i antall læreplasser innen helse- og oppvekstfagene var på hele 20 prosent fra 2011 til 2015. Samtidig vet vi at kommunesektoren med sitt mangfold av oppgaver og tjenester kan ta inn flere lærlinger og fra flere lærefag, sier Gunn Marit Helgesen.

KS vil utvikle handlingsplan for eget arbeid, samarbeidet med medlemmene om flere læreplasser, og forplikter seg til forsterket samarbeid for å nå målene.