- Dette er en veldig god utvikling. Nå er det viktig at vi fortsetter innsatsen ute i kommunene slik at ungdom som vurderer å søke læreplass innen 1. mars også får mulighet til å fullføre sitt fagbrev, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø.

I løpet av de siste fem årene har antall nye, kommunale lærekontrakter økt med 28 prosent. I tillegg til å etablere flere læreplasser for ungdom, tilrettelegger også kommuner i stor grad for at egne medarbeidere kan ta fagbrev.

I 2017 fikk 20.800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Aldri før har så mange elever fått læreplass. Siden 2013 er det blitt 15 prosent flere elever som får læreplass. I kommunesektoren er nå 80 prosent av læreplassene i helse- og oppvekstfagene. 

Ambisiøse mål for kommunene
KS’ landsting anbefalte i 2016 et svært ambisiøst måltall om 1 lærling per 1000 innbyggere per år i kommunene. Selv om det er variasjoner kommuner imellom, viser statistikken at det er gjort en formidabel innsats for å nå dette målet. Flere læreplasser er både viktig for å sikre nok fagarbeidere til sektoren framover, og for å sikre ungdom som starter i fagopplæringen en mulighet til å gjennomføre og få et fagbrev.

- Vi vil sammen med fylkeskommuner og kommuner fortsette oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Nå håper vi at også flere bedrifter melder seg på og tar inn lærlinger. Så håper vi å sette ny rekord i læreplasser i 2018 som også er yrkesfagenes år, avslutter Tor Arne Gangsø. 

Flest i Oslo og Rogaland
Samtlige fylker har skaffet flere læreplasser i 2017 enn i 2016, men det er forskjeller mellom fylkene når det gjelder andelen av søkerne som har fått læreplass. Rogaland og Oslo kommer best ut med læreplasser til 78 prosent av søkerne, mens Østfold kommer nederst med læreplasser til 61 prosent av søkerne, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet.