Det er Utdanningsdirektoratet som har gjennomført målingene og som viser at 78,1 prosent av elevene som begynte på videregående i 2013 fullførte.

- Gjennomført videregående opplæring har stor og økende betydning for elevenes mulighet for å få et trygt fotfeste i arbeidslivet, påpeker Gram. Høy gjennomføring er også viktig for å sikre at både næringslivet og offentlig sektor har tilgang på den kompetansen de trenger for å løse viktige samfunnsoppgaver, sier Gram.

Selv om mange skoler gjør en god jobb, er det fortsatt en vei å gå for å få enda flere elever gjennom videregående skole, særlig på yrkesfag. KS har derfor støttet en reform av videregående opplæring, som skal gi flere unge og voksne mulighet for å fullføre

Utdanningsdirektoratets tall viser følgende:

  • Andelen som fullfører har økt årlig siden 2006.
  • Fullføringen blant de som begynte i 2013 er 6 prosentpoeng høyere enn de som begynte i 2006.
  • Elever som tar studieforberedende fullfører i større grad (87,6 prosent) enn de som tar yrkesfag (67,5 prosent).

 

- Det vil først og fremst kreve at fylkene får nødvendige ressurser til å følge opp elevene bedre og gi et opplæringstilbud som i større grad er basert på den enkeltes kvalifikasjoner, sier Gram. 

Gjennomføring måles etter fem år for elever som begynte på studieforberedende, og etter seks år for elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Utviklingen er stabil fra 2012-kullet.
Se statistikken på Utdanningsdirektoratets nettsider.