Å lære opp lærlinger er selvfølgelig viktig for at kommunene skal sikre kvalifisert arbeidskraft

Bjørn Arild Gram

Læreplassjeger-kampanjen 2021

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. KS er blant dem som står bak organisasjonen. Kampanjen har oppstart 2. juni og vil pågå frem til senhøsten (oktober) En landsomfattende kampanje som har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser

Les mer om kampanjen her:

https://www.worldskills.no/aktuelt/2021/invitasjon-til-lareplassjeger-2021/

Kampanjen starter 2. juni og arrangeres i samarbeid med fylkeskommuner, opplæringskontor, organisasjoner og skoler. 
Læreplassjeger er en landsomfattende kampanje som støtter fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjen retter seg både mot både fremtidige og allerede godkjente lærebedrifter. 

Helse- og oppvekstfag er det største yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere til læreplass. 5100 søker læreplass, de fleste i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget.  
 
KS prioriterer arbeidet med lærlinger 

- KS har i mange år prioritert arbeidet med lærlinger både gjennom arbeidet i de faglige rådene og i yrkesopplæringsnemndene. Landstinget i KS satte i 2016 et mål om to lærlinger per 1000 innbyggere per år. KS er også en av partene som har signert på «Samfunnskontrakt for flere lærlinger», sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. KS oppfordrer alle kommuner til å vurdere om det er mulig å gi plass til flere lærlinger. Kommune-Norge har behov for faglært arbeidskraft. 

Arbeidet med rekruttering av lærlinger har gitt allerede resultat. Antall godkjente lærekontrakter i kommunesektoren økte med 22 prosent fra 2011 til 2018 og én av tre kommuner hadde allerede i 2019 nådd målet om to lærlinger per 1000 innbyggere. 

Kommunene tar sitt ansvar

- Å lære opp lærlinger er selvfølgelig viktig for at kommunene skal sikre kvalifisert arbeidskraft. Men vi vet også at utdanning og jobb er en viktig for å hindre utenforskap, sier Gram. - De fleste kommuner både har nytte av og ser samfunnsansvaret med å ta inn lærlinger. 

En undersøkelse fra 2018 viser at hver femte søker med ungdomsrett som ikke fikk læreplass, seks måneder senere verken gikk på skole eller var i arbeid. Tidligere undersøkelser viser at svært få med fagbrev er å finne blant NAVs oversikt over arbeidsledige. 

Ved siden av fylkeskommunene er alle fagforbund, bransjeorganisasjoner, opplæringskontorer og skoler også invitert til å bli læreplassjegere. Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere.