Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) ble opprettet for å følge opp strategien Lærerutdanning 2025.  Forumet en nasjonal arena der nasjonale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, eiere, ledere og lærere i barnehage og skole diskuterer og deltar i utviklingen av lærerutdanningene sammen. Forumet dekker alle lærerutdanningene, fra barnehage til videregående skole.

Forumets formål er å dele kunnskap om og synspunkter på lærerutdanning og profesjonsutvikling, og å finne fram til gode og i størst mulig grad omforente tiltak for å styrke norsk barnehage, skole og lærerutdanning.

NFLP har besluttet å arbeide med rekruttering til læreryrket i et bredt perspektiv. Det innebærer å se på rekruttering til lærerutdanningene, gjennomføring av utdanningene, overgang lærerutdanning – læreryrket, hvordan beholde og sørge for videreutvikling og avslutning av læreryrket. Forumet har prioritert arbeidet med overgang lærerutdanning -læreryrket.

På erfaringskonferansen 31. mars 2022 delte ulike aktører forskning og erfaringer om muligheter og utfordringer.
Innleggene fra konferansen