- Disse kommunene har gjort seg bemerket i sitt arbeid med kulturskolens rolle i kultur, oppvekst og samfunnsutvikling. Kommunene har noe å lære hverandre og vi som skal jobbe med dette feltet har ikke minst mye å lære av dem, sier Torkel Øien, prosjektleder for «Fremtidens kulturskole» i KS. 

6. november samles politikere, ledere og ansatte i flere av disse kommunene på Gardermoen for å bidra med viktig kunnskap til prosjektet – og kulturskoleutviklingen i hele landet. De syv kommunene som deltar er: Molde, Inderøy, Ås, Kongsberg, Kvinnherad, Stavanger og Fjell

Noen av stikkordene som KS tenker kan knyttes til prosessen er: helhetlig oppvekst, kultur som en viktig ressurs i samfunnsutviklingen, ambisjoner på kulturens vegne – med kulturskolen som «lokal koordinator», inkludering og utenforskap, livsløpskultur, kulturens kraft i opplæring og fagfornyelsen og mye mer.

- Det blir spennende å se hva kommunene vil vektlegge i sine fremtidsbilder av kulturskolen. Et mål med denne samlingen er å tydeliggjøre den kommunale kulturskolens potensial som del av lokal samfunnsutvikling og kommunens helhetlige oppvekstmiljø, samt som aktør i det kommunale tjenestetilbudet, sier Øien.

Lenkeblokk Icon Norsk kulturskoleråd