Det siste pilotprosjektet, «Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune», har satt fokus på kulturskolens rolle i det kommunale tjenestetilbudet og som døråpner for samskaping.

Les mer om erfaringene fra pilotprosjektet på denne temasiden

– KS er veldig glad for at vi gjennom dette samarbeidet har gitt kommunene nye verktøy til å utvikle kulturskolen til å bli et enda bedre tilbud til enda flere. Det viser hvordan kulturskolen kan spille sammen andre tjenester, som en del av en helhetlig oppvekstpolitikk, sa KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen.

Hun så fram til å fortsette samarbeidet, og det var også et ønske fra styreleder Helga Pedersen i Norsk Kulturskoleråd.

På konferansen fikk kulturskolen mye ros fra statssekretærene Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet og Odin Adelsten Aunan Bohmann i Kultur- og likestillingsdepartementet. De understreket kulturskolens og kulturens viktige rolle

Det er laget et dialoghefte, som finnes digitalt her

Dialogheftet finnes også i trykket versjon, som kan bestilles fra Norsk kulturskoleråd. Det inneholder verktøy til å sette i gang dialogbaserte prosesser i egen kommune.

Asker, Målselv og Sunnfjord representerte på konferansen de 14 kommunene som har vært med i det siste pilotprosjektet.

Rapporter og filmer fra alle kommunene finne på denne siden