Prosjektet Fremtidens kulturskole i regi av KS og Kulturskolerådet be avsluttet i januar. Dialogseminaret er et skritt på veien videre, med Utdanningsdirektoratet som ny samarbeidspartner.

Til dialogseminaret inviteres kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for området, relevante aktører fra UH-sektoren, nasjonale organisasjoner innen kultur og frivillighet.

Tettere samarbeid med kulturskolen

Arrangørene stiller spørsmålene «hvordan får vi på plass gode samarbeid mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjem?» og «hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS legge til rette for dette?»

På seminaret vil det bli del gode eksempler og erfaringer fra kommuner som gjennom Fremtidens kulturskole har jobbet med å utvikle et tettere samarbeid lokalt. Noen av kommunene vil fortelle om hvordan de gjennom bedre samarbeid har klart å nå ut til flere og gjort kunst og kultur til en enda viktigere del av unges oppvekst.

Det vil også bli anledning for kommunegrupper og potensielle samarbeidsparter til å møtes i parallelle regionale samlinger.

Seminarets organisering

Den digitale sendingen og rammeprogrammet ledes fra Oslo. Det legges opp til regionale fysiske møteplasser der det tilrettelegges for visning, fasiliteres for dialog og tilbys enkel servering. Se hvilke regioner dette er i påmeldingsskjemaet.

Det er også mulig å melde seg på for å lytte til innleggene individuelt, eller selv organisere seg i grupper som møtes i egne lokaler. Dette kan være aktuelt for kommunegrupper som allerede har et samarbeid, eller der en ikke har anledning til å reise til regionsentrene. Men her vil det ikke være mulighet for dialog underveis.

Påmeldingsfrist til dialogseminaret er 21. april.

Lenkeblokk Icon Påmeldingsside til dialogseminaret