Sammen må vi bidra til å utnytte potensialet i kunst- og kulturarbeid for at inkludering skal kunne realiseres i lokalsamfunnene.
Torkel

Konferansen =Vi

= Vi er blitt en spennende konferanse som inneholder varierte foredrag, flotte forestillinger, formidling av erfaringer, fellesskap og fremtidsrettede funderinger! Konferansen avholdes i et samarbeid mellom Stiftelsen Fargespill, Norges Musikkorps Forbund, Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Oslo kommunale kulturskole, KS og Norsk kulturskoleråd.

Konferansen legger til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering
– både nasjonale og lokale – får møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Dette er viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje; i lokalsamfunnene.

Hvor: Riksscenen og Det Norske Teatret i Oslo
Når:   24. – 25. september 2019

Lenkeblokk Icon Les mer og meld deg på her:

Den viktigste bidragsyteren – er deg selv. Hvordan kan du være med på å skape et inkluderende
lokalsamfunn? Det vi vet er at det trengs engasjerte og kunnskapsrike mennesker som er interessert i å hente ny kunnskap, dele av egen kunnskap og erfaring og skape opplevelser og arenaer sammen med andre. Derfor legger vi opp til at vi både skal oppleve noe sammen i konferansen, og møtes i større og mindre grupper for å dele erfaringer og refleksjoner over det vi hører, ser og opplever.

Det er mange miljøer, kommuner og organisasjoner som jobber godt med samspillet mellom kultur og inkludering. Hvordan kan vi i enda større grad dra nytte av kunnskap, erfaringer og forskning på tvers, for at alle i større grad kan lykkes på dette området?

- Sammen må vi bidra til å utnytte potensialet i kunst- og kulturarbeid for at inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje; i lokalsamfunnene. Å bidra i konferansen =VI er et av tiltakene KS bidrar i på dette feltet, sier Torkel Øien, kulturrådgiver i KS.

- Vi er stolte over å ha fått tak i gode foredragsholdere, sier Torkel Øien. - Marco Elsafadi vil snakke om alle barn og unges rett til inkludering og involvering, om relasjoner mellom mennesker og om kraften som oppstår i relasjoner mellom mennesker. Loveleen Brenna vil holde foredrag om mangfoldsledelse som et viktig verktøy for å sikre økt arbeidsdeltakelse og inkludering i  arbeidslivet.  

Gode kunstneriske opplevelser er også en viktig del av konferansen og forestillingen Blokk til Blokk på Det Norske Teatret er en del av konferansepakken første dag – det samme er også Fargespill Oslo på konferansens andre dag.