Juryen for kåringen av Norges kulturkommune består av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, leder for KS og styreleder for NOKU: Kristin Ørmen Johnsen, Gunn Marit Helgesen og Else Blom. 

Kommunenes egne presentasjoner, fylkesjuryenes vurderinger, og en ekstern ekspertvurdering danner grunnlaget for den nasjonale juryens vurdering av den enkelte kandidat.

Juryens begrunnelse:

I arbeidet med å kåre de tre finalistene har juryen vært på utkikk etter kommuner hvor kulturen er en naturlig del av forvaltningen, hvor kulturen er godt forankret hos politikerne og synlig i kulturplaner og generell planlegging gjennom en engasjert kulturpolitikk.

Alle de tre finalist-kommunene satser på kultur i ordets vide forstand, det er rom for mange kulturuttrykk, og juryen ønsker blant annet å trekke frem at kunsten er en tydelig del av finalistenes kulturliv.

Videre er kulturtilbudet i de tre kommunene bredt og mangfoldig. Mangfold og inkludering er et særlig fremtredenen satsningsområde i alle kommunene. I alle de tre finalistkommunene fremstår kulturen som limet i samfunnet. Kultursektoren er ikke bare en enkeltstående del av forvaltningen, men fremstår som en vesentlig del av kommunens helhetlige politikk, på tvers av flere sektorer.

Sitat fra ekspertpanelets vurdering av kommunene:

Drammen kommune: Kommunen har gjennom en årrekke jobbet målrettet med å utvikle kommunen og dens omdømme. Dette har de gjort gjennom bevisst satsning på brobygging, byrom, samhold gjennom kultur og mangfold.

Larvik kommune: Kommunen har laget en meget god kulturplan som er kortfattet, presis, verdibasert og fokusert, med sterke ambisjoner om at kultur skal være grunnlag for samarbeid og samskaping i utvikling av kommune - for alle.

Sarpsborg kommune: Kommunen jobber bevisst med begrepet identitet. Både som noe man har fra fortiden, men også at identitet er noe den nye generasjonen påvirker selv. Kommunen ønsker at de unge skal få med seg den lokalhistoriske kulturidentiteten godt blandet med samtidens muligheter og ny kultur.

Vinneren blir offentliggjort under Arendalsuka den 12. august.

Om prisen:

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.