Se filmen om Fremtidens kulturskole her.

I innledningen til filmen heter det: «Vi leter etter Fremtidens kulturskole!» og «Kulturskolen kan være mye forskjellig!»

Intensjonen med filmen er både å informere om prosjektet Fremtidens kulturskole, «Kulturskole 3.0», samt bidra til at flere motiveres og inspireres til å delta i arbeidet med å skape denne kulturskolen.

-I filmen har vi forsøkt å tydeliggjøre noe av det vi leter etter, sier prosjektleder Torkel Øien i KS.

Samarbeid med KS og Kulturskolerådet

Samarbeidsprosjektet «Fremtidens kulturskole», mellom KS og kulturskolerådet, har pågått halvannet år.
- Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter vi igjen med tanker og kjennetegn på hva en Kulturskole for fremtiden skal være, sier Øien.
Eiere, ledere, ansatte og andre interessenter i «kulturskolefeltet», skal nå se nærmere på utfordringer og muligheter i målbildene og veien frem.

Pilot i seks kommuner

Det er seks deltagerkommuner med i «forpiloten»: Sunnfjord, Sunndal, Stord, Fredrikstad, Larvik og Porsgrunn. Alle deltar med kommunegrupper. Minimumsbesetning er: skoleeier, skoleleder, en annen ansatt fra kulturskolen (pedagogisk personale), minst en deltager fra en annen sektor i kommunen.

- Vi oppfordrer kommunene også til politisk deltagelse. Oppfølging og prosessarbeid lokalt, som sikrer forankring og flere perspektiver inn i arbeidet, er en vesentlig del av kommunenes innsats. Et viktig mål for arbeidet er å skape et rammeverk for en pilot: «Kulturskole 3.0», som planlegges oppstart vår 2021, sier prosjektlederen.