Lenkeblokk Icon Send forespørsel

PROGRAM – EKSEMPEL
Program dag 1:
Samfunnsfag:  Besøk KS Besøkssenter og spill Kommunespillet. Inkluderer gratis lunsj. 
Norsk:              Se en forestilling på Det Norske Teatret
Program dag 2:
Realfag:           Besøk Engineerium  og spill Engineering Challenge

Det er mulig å snu på rekkefølgen for besøk på Engineerium og KS Besøkssenter. Vi kan også lage opplegg for hele trinn.

Om samarbeidet Det Norske Teatret | KS Besøkssenter | Engineerium:
Pakketur til Oslo er et unikt samarbeid mellom parter i næringslivet, kommunesektoren og kulturlivet for å skape et bredt kultur- og læringsutbytte for elever på besøk i hovedstaden. Gjennom deltakelse, teateropplevelser og digitale plattformer leker elevene seg gjennom realfag, estetiske fag og lokaldemokratiske prosesser. Tilbudet oppfyller læreplanmål i blant annet realfag, norsk og samfunnsfag.

PRAKTISK INFORMASJON

Pris: Skoler betaler kun for teaterbillettene, med store skolerabatter. Besøkene på Engineerium og i KS Besøkssenter er gratis.
Booking: For booking av Pakketur til Oslo kontakt: undervisning@detnorsketeatret.no