Vi sender ut nyhetsbrev fire til fem ganger i året. For å sikre at du og skolen din mottar informasjon om gratis læringsressurser fra KS Ung kan du melde deg på et av nyhetsbrevene under.

For videregående opplæring

For ungdomstrinn

For helse- og oppvekstfag

Du kan også følge KS Ung på facebook. Her legger vi ut nye læringsressurser og filmer fra besøk i KS Besøkssenter.