Lenkeblokk Icon Bestill besøk her

NB: For å gjøre besøket mest mulig sikkert hos oss, innføres smitteverntiltak i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Vi tar imot inntil 32 elever såfremt de tilhører samme kohort (én klasse), men vi blander ikke elever fra ulike klasser. For å sikre en trygg reisevei, har du anledning til å endre på tidspunktet for besøket (send oss en e-post). Andre tiltak i senteret vil være desinfeksjon av alle digitale flater, begrense antall elever som får berøre skjerm og påbudt hånddesinfeksjon før start av spill. 

I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver. Oppgaven er å bygge et omsorgssenter for eldre i Snasen kommune. Elevene må finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering.

Vi befinner oss i Snasen, en mellomstor norsk kommune med typiske utfordringer. Antall eldre med behov for pleie og bolig er økende, og kommuneøkonomien er anstrengt. Ordføreren i Snasen kommune har gått til valg på et løfte om oppføring av nytt omsorgssenter for eldre. Kommunen har derfor opprettet et innsatsteam bestående av egne eksperter, spilt av elevene, for å finne løsningen på fremtidens eldreomsorg i kommunen.

I Kommunespillet blir deltakerne tildelt ulike roller i Snasen kommunes innsatsteam. De løser individuelle oppgaver knyttet til tomt/bygg, innovasjon, trivsel og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt. For å få gjennomslag må ekspertgruppen utforme et forslag som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart med tanke på kommunens økonomi og behov.


Målgruppe: elever på 10. trinn og i videregående opplæring

Fag: samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag 

Lærere oppfordres til å forberede elevene på besøket. Under finner dere både generelle begrepsavklaringer og fagspesifikke ressurser:

Forberedelser
Samfunnsfag