Lenkeblokk Icon Bestill besøk

NB: For å gjøre besøket mest mulig sikkert hos oss, innføres smitteverntiltak i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer. Vi tar imot inntil 32 elever såfremt de tilhører samme kohort (én klasse), men vi blander ikke elever fra ulike klasser. For å sikre en trygg reisevei, har du anledning til å endre på tidspunktet for besøket (send oss en e-post). Andre tiltak i senteret vil være desinfeksjon av alle digitale flater, begrense antall elever som får berøre skjerm og påbudt hånddesinfeksjon før start av spill. 

KS Besøkssenter tar imot klasser på grønt og gult nivå. Dersom du har en klasse på gult nivå, skriv dette i bookingsskjemaet. Bestill besøk her.

 

I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver. Oppgaven er å bygge et omsorgssenter for eldre i Snasen kommune. Elevene må finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering.

Vi befinner oss i Snasen, en mellomstor norsk kommune med typiske utfordringer. Antall eldre med behov for pleie og bolig er økende, og kommuneøkonomien er anstrengt. Ordføreren i Snasen kommune har gått til valg på et løfte om oppføring av nytt omsorgssenter for eldre. Kommunen har derfor opprettet et innsatsteam bestående av egne eksperter, spilt av elevene, for å finne løsningen på fremtidens eldreomsorg i kommunen.

I Kommunespillet blir deltakerne tildelt ulike roller i Snasen kommunes innsatsteam. De løser individuelle oppgaver knyttet til tomt/bygg, innovasjon, trivsel og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt. For å få gjennomslag må ekspertgruppen utforme et forslag som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart med tanke på kommunens økonomi og behov.


Målgruppe: elever på 10. trinn og i videregående opplæring

Fag: samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag 

Lærere oppfordres til å forberede elevene på besøket. Under finner dere både generelle begrepsavklaringer og fagspesifikke ressurser:

Forberedelser


Samfunnsfag