Kommunespillet er aktuelt for det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap og passer særlig for fagene samfunnsfag, samfunnskunnskap, utdanningsvalg, politikk og menneskerettigheter og utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. 

Se når vi har ledig tid og bestill besøk her!

 

I Kommunespillet lærer elevene om lokaldemokrati, medbestemmelse, velferdsteknologi og kommunale oppgaver. Oppgaven er å bygge et omsorgssenter for eldre i Snasen kommune. Elevene må finne innovative løsninger og vurdere økonomi, miljø og rekruttering.

Vi befinner oss i Snasen, en mellomstor norsk kommune med typiske utfordringer. Antall eldre med behov for pleie og bolig er økende, og kommuneøkonomien er anstrengt. Ordføreren i Snasen kommune har gått til valg på et løfte om oppføring av nytt omsorgssenter for eldre. Kommunen har derfor opprettet et innsatsteam bestående av egne eksperter, spilt av elevene, for å finne løsningen på fremtidens eldreomsorg i kommunen.

I Kommunespillet blir deltakerne tildelt ulike roller i Snasen kommunes administrasjon. De løser individuelle oppgaver knyttet til tomt/bygg, innovasjon, trivsel og bemanning, men må også samarbeide for å finne en løsning som er innenfor budsjett. Deltakerne vil måtte gjøre valg og reflektere over egne standpunkt. For å få gjennomslag må ekspertgruppen utforme et forslag som både kan få bred politisk støtte og oppslutning hos befolkningen. Samtidig må forslaget være gjennomførbart med tanke på kommunens økonomi og behov.


Målgruppe: elever på 10. trinn og i videregående opplæring

Lærere oppfordres til å forberede elevene på besøket. Under finner dere både generelle begrepsavklaringer og fagspesifikke ressurser:

Forberedelser


Samfunnsfag