PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? Her har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

SISTE OM GRUNNSKOLE OG SFO

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede nyansatte lærere

Veiledning av nyutdannede og nyansatte lærere i barnehager og skoler bidrar til å skape god overgang mellom utdanningsløp og yrkeslivet. Nå får mange nye lærere bedre veiledning.

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Hvordan er kulturfeltet en ressurs inn i fagfornyelsen?

Fagfornyelsen har som mål å gjøre læreplanene i skolen mer relevante for framtiden. KS anbefaler kommunene å se kulturfeltet som en ressurs i arbeidet med å utvikle framtidas kompetanse i barnehage og skoler!

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Innspillsrunde til de bilaterale konsultasjonsmøtene

Hvert år i oktober/november gjennomfører KS på vegne av kommunesektoren bilaterale konsultasjonsmøter med politisk ledelse i de enkelte departementene, som regel statsråden. KS ønsker tilbakemeldinger innen 27. september.

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

9 av 10 lærere trives i jobben. Samtidig er det for mange lærere som tviler på egen evne til å følge opp og motivere elever som sliter. - Dette er viktige spørsmål å diskutere fremover, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidrag forsøker å måle den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til. Her kan du lese hvordan resultatene skal forstås og tolkes.

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

HØRING

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

KS er kritisk til forslag som griper inn i kommunesektorens mulighet til selv å organisere og utvikle tjenestene til sine innbyggere ut fra lokale forhold og kunnskap.

Les flere artikler

KONTAKT