PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? Her har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

SISTE OM GRUNNSKOLE OG SFO

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Nå kan du søke videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet

Fra og med 1. februar er det mulig å søke på videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

Trenger skolene dine en lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning?

Trenger skolene dine en lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning?

Lærerspesialistordningen skal bidra til at gode lærere fortsetter i lærerjobben sin. Ordningen består at både en funksjon som lærerspesialist og en lærerspesialistutdanning.

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS ønsker en trygg digital hverdag for barn og unge

KS har undertegnet en erklæring om å oppfylle, beskytte og respektere barns rettigheter i digitale miljø etter FNs barnekonvensjon. - Vi har alle et ansvar for å bidra til at barn og unge har en trygg netthverdag, sier nestleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

Toppmøte Barn og Unge: En kanal for ungdommens engasjement

- Å plassere engasjert ungdom og beslutningstakere sammen kan gi oss nye ideer, innspill og nye veier mot målet – et bærekraftig samfunn, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Toppmøte Barn og Unge.

Notat til stortingshøring om

HØRING

Notat til stortingshøring om "Tett på".

KS har utarbeidet et notat til høringen om "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO", Meld. St. 6 (2019-2020) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Styring og ledelse påvirker skoleresultater

Kommunenes politiske og administrative styring og ledelse kan påvirke skolens resultater. En ny forskningsrapport peker på at gode relasjoner og klar rolleforståelse mellom politikere og administrasjon er en viktig faktor for vellykket kvalitetsutvikling.

Les flere artikler

KONTAKT