PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? Her har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

SISTE OM GRUNNSKOLE OG SFO

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

Frokostmøte: Tidlig og samordnet innsats for barn og unge

På et digitalt frokostmøte 23. november deler kommuner erfaringer med programfinansiering og helhetlige tilbud til barn, unge og familier. Rikspolitikere diskuterer hvordan de kan legge til rette for tidlig og samordnet innsats. Se sendingen nedenfor.

Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

STEP-prosjektet; Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke, har publisert sin første rapport. Den tar for seg studenters forventninger til møtet med arbeidet som lærere i skolen.

Profesjonsfelleskapene og fagfornyelsen

KS og Utdanningsforbundet har sammen initiert og finansiert et forskningsprosjekt som ser på hvordan profesjonsfelleskapene ved fem skoler jobber for at elevene skal oppleve fagfornyelsens intensjoner.

Midlertidig ansettelse etter opplæringslova gir ikke rett til fast ansettelse

Midlertidig ansettelse etter opplæringslova gir ikke rett til fast ansettelse

Dette har Høyesterett slått fast i dom avsagt 25. oktober 2022. Dommen er enstemmig og i tråd med hva tingretten og lagmannsretten la til grunn.

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Nytt dialogverktøy mot mobbing i skolen

Kunnskapsminister Tonje Brenna har åpnet et nytt digitalt dialogverktøy for å forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø. Modellen er utviklet av Universitetet i Agder på oppdrag fra KS.

Webinar: Nytt dialogverktøy i arbeidet mot mobbing

Webinar: Nytt dialogverktøy i arbeidet mot mobbing

KS  presenterer tirsdag 18. oktober et nytt dialogverktøy for samarbeid mellom elever, foreldre og skole i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Følg webinaret i lenken under.

Les flere artikler

KONTAKT