PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? Her har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

SISTE OM GRUNNSKOLE OG SFO

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

TALIS 2018: Lærerne trives i jobben og har gode relasjoner til elevene

9 av 10 lærere trives i jobben. Samtidig er det for mange lærere som tviler på egen evne til å følge opp og motivere elever som sliter. - Dette er viktige spørsmål å diskutere fremover, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidrag forsøker å måle den delen av læringsresultatet som skolen bidrar til. Her kan du lese hvordan resultatene skal forstås og tolkes.

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

HØRING

Tvilsom effekt for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, men mer detaljstyring

KS er kritisk til forslag som griper inn i kommunesektorens mulighet til selv å organisere og utvikle tjenestene til sine innbyggere ut fra lokale forhold og kunnskap.

Tilskudd til veiledning av ferske lærere

Tilskudd til veiledning av ferske lærere

Nå kan skolene søke om penger til veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere i grunnskolen. Både kommuner og friskoler som skoleeiere kan søke om tilskudd. Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer ordningen. Søknadsfristen er 29. mai.

Glade for at mange vil bli lærere

Glade for at mange vil bli lærere

Aldri før har flere hatt en av lærerutdanningene som sitt førstevalg når de søker høyere utdanning. KS er glad for at så mange ønsker å bli lærere, men skulle gjerne sett at flere ønsket å bli lærere for de yngste elevene.

KS oppfordrer kommunene til å gi innspill om læreplanene

KS oppfordrer kommunene til å gi innspill om læreplanene

De nye læreplanene for grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring er ute på høring. KS oppfordrer kommunene om å bruke den siste muligheten til å gi innspill.

Les flere artikler

KONTAKT