PP-tjenesten og systemrettet arbeid

Hvordan legger kommuner og fylkeskommuner til rette for at PP-tjenesten kan hjelpe skoler og barnehager med systemrettet arbeid? Her har vi samlet kunnskap og erfaringer fra et prosjekt som involverte fire kommuner og en fylkeskommune.

SISTE OM GRUNNSKOLE OG SFO

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Digital nordisk konferanse om barn og unge

Hvordan utvikle et samordnet, helhetlig og relevant tjenestetilbud for utsatte barn, unge og deres familier? Det nordiske prosjektet «Tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge» arrangerer åpen, digital sluttkonferanse 18. november.

Nye smitteverntiltak også for skole

Nye smitteverntiltak også for skole

Regjeringen har i dag kunngjort nye smitteverntiltak, som også gjelder skolene. Regjeringen ber kommuner i regioner med høyt smittetrykk om å vurdere nye tiltak, herunder å innføre smitteverntiltak på rødt nivå i videregående skoler.

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Mange bekker små - gjør en stor å – et hav av muligheter

Barn og unge utgjør en ressurs for både lokale og nasjonale myndigheter i arbeidet for å skape bærekraftige løsninger for samfunnet vårt. Barnehager og skoler i hele landet er i dag engasjert i å redde havet. Lytt til deres gode ideer!

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Råd for en trygg innramming av digitale skolemiljø

Norske skoler har lagt bak seg en krevende første fase med fjernundervisning etter pandemien startet. Fremover vil skolesektoren fortsette å bruke digitale løsninger, i enda større grad. KS har samlet tips og råd for deg som skal tilrettelegge for dette.

Når sensitiv informasjon kommer på avveie

Når sensitiv informasjon kommer på avveie

Det er krevende både for små og store kommuner å etterleve regler som ivaretar personvern og informasjonssikkerhet. Da Bergen kommune skulle ta i bruk en app for å gjøre skole-hjem-kontakten enklere, gikk ikke alt slik det skulle.

5. oktober er den internasjonale lærerdagen

5. oktober er den internasjonale lærerdagen

- Dagen er en hyllest til alle lærere som investerer tiden sin i barn og unge for at de skal få en god utdanning. Landets lærere spiller en unik rolle i mange barn og unges liv, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT