Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at lærere har nødvendig og riktig kompetanse.

Kompetansekrav skaper behov for videreutdanning

Kompetansekravene for å undervise i norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk gjør at mange lærere trenger videreutdanning for å ha det nødvendige antall studiepoeng i disse fagene. Fristen for å ha nødvendig fordypning er 1. august 2025. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det fortsatt er en stor andel lærere som underviser i de nevnte fagene uten nok fordypning. I grunnskolene gjelder dette 24 prosent av matematikklærerne, 35 prosent av engelsklærerne og 17 prosent av norsklærerne.

 - Kompetanse for kvalitet er en god videreutdanningsordning for både lærere og kommunesektoren, som kommer elevene til gode, sier avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen. – Kommuner og fylkeskommuner bør oppfordre lærere til å benytte seg av ordningen for faglig fordypning.

Flere fordypningsmuligheter

I tillegg til kompetansekravfagene, gir Kompetanse for kvalitet også mulighet til å fordype seg i andre fag og fagområder. Dette gjelder for eksempel profesjonsfaglig digital kompetanse, spesialpedagogikk og veilederpedagogikk.

Søknadsfristen for lærere er 1. mars 2020. Deretter har kommuner og fylkeskommuner frist til 15. mars med å godkjenne søknader.

Klikk her for å finne mer informasjon om Kompetanse for kvalitet finnes på Utdanningsdirektoratets nettside.

Se også pressemedling fra Regjeringen om videreutdanning.