I arbeidet med å utvikle gode barnehager og skoler har det profesjonelle læringsfellesskapet fått stadig større oppmerksomhet. Til grunn for alt utviklingsarbeid i den enkelte barnehage og på den enkelte skole må det ligge en felles kollegial forståelse om barnehagens og skolens oppdrag, om verdigrunnlaget for arbeidet, og et ønske om å utvikle en felles god praksis til beste for barn og unges utvikling og læring.

KS, Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet vil med dette heftet se på hvordan de tillitsvalgte og profesjonen inkludert skoleledelsen kan samarbeide om utviklingsprosessene. Hvilke utfordringer og muligheter ligger i å utvikle et profesjonsfellesskap sammen?

God lesning!

Lenkeblokk Icon Artikkelsamling: Sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole (pdf)