Rapport

Lenkeblokk Icon Om lærerstudenters forventninger

Rapporten er basert på samarbeidet i prosjektet som består av forskere fra UiT-Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og partnerne KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.

Hvilke forventninger har studenter i det siste studieåret i den femårige grunnskolelærerutdanningen (master) til seg selv og møtet med elever, foresatte, kolleger og ledere i skolen?

Noen av de foreløpige funnene i rapporten:

  • Studentene ser fram til arbeidet i skolen med positivitet og entusiasme.
  • Studentene gir uttrykk for at fordypningen i fag har rustet dem godt til å undervise i de aktuelle skolefagene selv om mange etterlyser mer vekt på fagdidaktikk i undervisningen.
  • Studentene forventer å måtte undervise i skolefag som ikke inngår i fagporteføljen de har med seg fra utdanningen.
  • Mange av studentene i undersøkelsen føler seg lite forberedt til oppgaver som kontaktlærerrollen og samarbeid med foresatte, individuelle opplæringsplaner, samarbeid med hjelpetjenester, undervisning og tilrettelegging for elever med særskilte behov.
  • Kun 13 prosent av studentene i undersøkelsen velger «kompetanse i hvordan gjennomføre forskningsbasert utviklingsarbeid» som ett av sine tre viktigste bidrag inn i skolen.
  • Mer enn fire av fem studenter markerer «entusiasme og glød for elevenes læring og skolemiljø» som ett av sine tre viktigste bidrag til det profesjonelle fellesskapet.
  • 93% av studentene ønsker å delta i en kvalitetssikret veiledningsordning  slik det er beskrevet i Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (følg lenka)

Følg denne lenka til prosjektet