Til sammen har 11.483 lærere søkt om videreutdanning innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.  Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere godkjente 7876 av disse søknadene og 5775 lærere får tilbud om videreutdanning etter at Utdanningsdirektoratet har gjennomført sin søknadsbehandling.  

- Strategien er et viktig virkemiddel for at flest mulig lærere får nødvendig videreutdanning, sier avdelingsdirektør for kultur og utdanning i KS, Kristin Holm Jensen.
- Dette kommer elevene til gode, og gir lærerne gode utviklingsmuligheter, sier hun.

Det er flest lærere som har søkt seg til matematikk, engelsk og norsk. Utdanningsdirektoratet har godkjent alle søknadene som skoleeierne har godkjent, i disse tre fagene. Våren 2020 manglet 24 prosent av matematikklærerne, 35 prosent av engelsklærerne, 17 prosent av norsklærerne fordypning i tråd med kompetansekravene for å undervise i disse fagene.

- Samtidig som vi har fokus på kompetansekravfagene og fristen for å imøtekomme disse innen 1. august 2025, kan erfaringene fra vårens fjernundervisning tilsi at andre fagområder bør styrkes fremover, sier Holm Jensen.

For eksempel søkte 621 lærere om videreutdanning innen profesjonsfaglig digital kompetanse. Skoleeiere har godkjent 70 prosent av disse, mens Utdanningsdirektoratet har hatt ressurser til å gi tilbud til 24 prosent av søkerne.

Når det gjelder finansieringsordning, er 1577 søkere godkjent til stipendordning og 4198 til vikarordning.