Mange aktører i utdanningssektoren har over lengre tid bedt om en nasjonal avlysning av muntlig eksamen. Fylkeskommunene hadde også et samlet og entydig budskap om at eksamen bør avlyses i et møte med statsråden tidligere denne uken.

Melby sier blant annet at hensynet til likebehandling av elevene har vært utslagsgivende for at muntlig eksamen for alle elever nå avlyses på videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet. Dette er KS enig i, og dette er også noe kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere har tatt opp med Kunnskapsdepartementet gjentatte ganger denne våren.  

KS har, sammen med fylkeskommunene, bidratt til avgjørelsen med en oversikt over smittesituasjonen for elever og ansatte akkurat nå. Oversikten viser stor variasjon i smitte og karantene, og at endringer skjer meget raskt.

- Skolene kan nå bruke de siste ukene av skoleåret til å gi elevene en god og grundig standpunktvurdering. Med en så uforutsigbar smittesituasjon vi har opplevd i landet det siste året blir det viktig å bruke tiden på en god avslutning på et veldig annerledes skoleår, avslutter Gram.

Pressemelding på regjeringen.no