Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS har i perioden 2012-2016 gjennomført prosjektet Beredskapsteam mot mobbing. Prosjektet har vært et utviklingsprosjekt der deltakerkommunene og fylkeskommunen har fått hjelp og støtte til å etablere beredskapsteam mot mobbing i egen kommune.

Denne sluttrapporten inneholder erfaringer og råd fra kommunene som har deltatt i prosjektet. Selv om prosjektperioden er over, håper både FUG og KS at rapporten vil være til inspirasjon og hjelp til andre kommuner og fylkeskommuner som ser at et beredskapsteam kan være et nyttig virkemiddel i arbeidet med de tyngste mobbesakene.  

Last ned rapporten