- Leirskolene og kommunene er gjensidig avhengige av hverandre, både nå og i framtiden. KS og Norsk Leirskoleforenings felles anbefalinger bygger på at vi både forstår og understreker denne gjensidige avhengigheten, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

- Norsk Leirskoleforening er glad for den gjensidige forståelse som ligger til grunn for leirskoletilbudet og håndtering av koronasituasjonen. Vi har et felles mål om at uttalelsen vil bidra til gode løsninger som ivaretar partene, til beste for elevenes leirskoleopplæring, sier leder i Norsk Leirskoleforening,  Trond Setlo. 

Anbefalingene har som et felles utgangspunkt at leirskoletilbudet må kunne videreføres på en god måte når skoletilbudet normaliseres, og at kommunene og den enkelte leirskole søker å finne gode løsninger for avlyste og utsatte leirskoleopphold som ivaretar begge parters interesser, med utgangspunkt i de lokalt inngåtte avtalene.  Det forutsettes i anbefalingene at ekstrakostnader for kommunene grunnet covid-19 kompenseres i tråd med Stortingets vedtak.

Les felleserklæringen her:

Lenkeblokk Icon Felles uttalelse om leirskole