Se nederst i artikkelen for satser for 2017 og 2018.

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Fosterhjem

Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

 Samlet godtgjøring

0-6 år

5420

8405

13 825

6-11 år

6720

8405

15125

11-14 år

7350

8405

15 755

15 år og eldre

7980

8405

16385


Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp som reguleres i mai hvert år. 

Besøkshjem

Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v. for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter også besøkshjem og avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem eller avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen. Les mer om forskriften og særavtalen. (2017)

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2019: 

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0­-10 år

305

820

1125

10 år og eldre

355

820

1175

 

Lenkeblokk Icon Se satser for tidligere år