Se nederst i artikkelen for satser for 2017.

Se også: Utfyllende informasjon om utgiftsdekning

Fosterhjem
Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2018:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

 Samlet godtgjøring

0-6 år

5 265

8155

13 420

6-11 år

6 530

8155

14 685

11-14 år

7 140

8155

15 295

15 år og eldre

7 755

8155

15 910


Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp, som reguleres i mai hvert år. 

Besøkshjem
Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v. for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter også besøkshjem/avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem/avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen.
Les mer om forskriften og særavtalen.

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2018: 

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0­-10 år

295

790

1 085

10 år og eldre

345

790

1 135

 

Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem 2017

Fosterhjem
Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2017:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

 Samlet godtgjøring

0-6 år

5 140

7 900

13 040

6-11 år

6 375

7 900

14 275

11-14 år

6 970

7 900

14 870

15 år og eldre

7 570

7 900

15 470


Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp, som reguleres i mai hvert år. 

Besøkshjem
Med virkning fra 1. juli 2017 er det fastsatt en forskrift om arbeidstid for avlastere (FOR-2017-06-25-1052) som er arbeidstakere, og det er inngått en sentral generell særavtale (SGS 1030) som regulerer lønn m.v for disse. Virkeområdet for forskriften omfatter også besøkshjem/avlastningshjem, slik at mange vil ha krav på lønn i henhold til særavtalen. De veiledende satsene under vil kun gjelde dersom det er besøkshjem/avlastningshjem som ikke omfattes av særavtalen. Les mer om forskriften og særavtalen

Veiledende satser for besøkshjem, som ikke omfattes av SGS 1030, per barn per døgn fra 1. juli 2017:

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0­-10 år

285

760

1 045

10 år og eldre

330

760

1 090