Regjeringen la i dag frem et nytt forslag til en barnevernsreform som er oversendt Stortinget. KS’ styreleder er positiv til forslaget om en flerårig nasjonal satsing på kompetanseheving i barneverntjenestene.

- KS er glad for at regjeringen ønsker å gi kommunene mer handlingsrom. Vi skulle imidlertid ønske at regjeringen hadde vist kommunene enda mer tillit enn det som kommer frem i forslaget, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

- Et større kommunalt ansvar for barnevernet kunne bidratt til å tydeliggjøre det lokalpolitiske samfunnsoppdraget for barn i risiko. Samtidig ville det gitt kommunene økt mulighet for å utvikle flere gode lokale tiltak, sier hun.

Regjeringens forslag innebærer at et større økonomisk ansvar overføres til kommunene. På fosterhjemsområdet fjernes refusjonsordningen mens egenbetalingen ved institusjonsplassering øker. Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester, men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad.

- KS hadde ønsket at kommunene, enkeltvis eller via kommunalt samarbeid, også hadde fått ansvaret for å gjennomføre rekruttering og opplæring av fosterhjem. Dette kunne gjennom reformen blitt sikret nødvendig kompetanse og tiltak for å lykkes, sier Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen sier at målet fortsatt er et sammenhengende kommunalt ansvar for fosterhjemsområdet, og at de foreslåtte endringene er et skritt på veien. KS er glad for at målet opprettholdes, og imøteser en tydelig plan for den trinnvise etablering av grunnleggende rammevilkår som er nødvendig for at målet skal kunne nås.