Bufdir arrangerer hvert år en nasjonal barnevernskonferanse. I år arrangeres første del av konferansen i samarbeid med KS og henvender seg spesielt til administrativ og politisk ledelse i kommunene.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) åpner barnevernskonferansen. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen innleder om barnevernsreformen og det lokalpolitiske ansvaret.

Medlemmer av den nasjonale koordineringsgruppen for barnevernsreformen skal delta i en panelsamtale: Mari Trommald, direktør i Bufdir, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken

Konferansens første del tar for seg spørsmålet om hvordan barnevernsreformen vil påvirke arbeidet med barns oppvekstvilkår i kommunene. Andre del tar for seg samarbeid på tvers. Siste del handler om hvilke faktorer som bidrar til godt barnevernsarbeid.

Reformen, enten den kalles barnevernsreform eller oppvekstreform, nærmer seg med stormskritt. Benytt anledningen til å få vite mer! Meld deg på Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse 17. november! Konferansen er heldigital.