- Den nasjonale barnevernskonferansen tar i 2024 utgangspunkt i kommunalt og statlig barneverns utfordringer i gjennomføringen av barnevernreformen. Den ser på hvordan arbeidet kan styrkes til beste for barn, unge og familier i kommunene, med særlig vekt på helhetlige løsninger, sier spesialrådgiver i KS Gro Sannes Nordby.

Programmet vil vise gode eksempler på samarbeid mellom ulike sektorer og mellom kommune og stat, til inspirasjon for politikere, ledere og ansatte. 

Meld deg på barnevernskonferansen her

Helhetlig arbeid med barn og unge

Konferansen er delt i tre deler. "Helhetlig arbeid med barn og unge" er tema for første del. Den egner seg spesielt for politiske og adminstrative ledere i kommunene og alle som jobber med barn og unge i kommunen. Barne- og familieminister Kjersti Toppe og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, deltar i en panelsamtale om temaet. 

Hovedmålgruppen for konferansen ellers er ledere og ansatte i kommunalt og statlig barnevern, samt statsforvaltere.

Del to er parallellsesjoner, hvor du kan lære mer om samarbeid på tvers for barn og unge, ledelse og styring i barnevernet og om rekruttering av fosterhjem i barnets nettverk og nærmiljø.

Siste tema er hvordan flere aktører med ulike roller kan jobbe sammen for "Ett barnevern".