KS og KS Agenda inviterer til webinar fredag 24. april. Der vil Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet sammen med KS ta utgangspunkt i de erfaringene og spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med gjenåpning av barnehagesektoren.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet, avdelingsdirektør Hilde Austad og kommunikasjonsrådgiver Martin Siewartz Nielsen fra Utdanningsdirektoratet, vil sammen gi en kort introduksjon basert på smittevernveilederen og noen av spørsmålene som kommer inn på forhånd. Kunnskapsdepartementet vil innlede om de rettslige rammene for gjenåpning av barnehage

Representanter fra fagavdelingene i KS vil besvare barnehagefaglige, arbeidsgiverrelaterte og juridiske spørsmål.

Det er mulig å sende inn spørsmål på forhånd på www.menti.com. Bruk koden 122651. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Målgruppen for webinaret er kommunalsjefer med ansvar for barnehage, ansatte i barnehageadministrasjonen og styrere. Lenken blir sendt ut til dem som melder seg på.

Webinaret varer fra kl. 11 -12.30 fredag 24. april. Lenke til webinaret sendes de som har meldt seg på om morgenen samme dag.

Mer informasjon og påmelding her: 

Webinar: Smittevern ved gjenåpning av barnehager