Utvalgets flertall bestående av utvalgslederen, Virke, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS en modell for å styrke kommunenes mulighet for å utvikle og styre et godt helhetlig barnehagetilbud til alle barn i kommunen. Mindretallet, bestående av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) alene, foreslår en modell basert på et nasjonale satser i alle kommuner.

Se artikkelen Mer rettferdig finansiering av private barnehager.

Program:

  • Knut Storberget, utvalgets leder, innleder om utvalgets forslag
  • Christian Monsbakken, KS' utvalgsmedlem, om forslagene og vurdering av konsekvenser for kommunesektoren
  • Avsluttende kommentar fra KS

Se invitasjonsbrevet fra KS