Vi ønsker påmelding fra ledere i sykehjem og barnehager, som kan gi oss råd til å utforme bransjeprogrammene, slik at vi bidrar til å nå målene om redusert fravær og frafall i bransjene. Vi trenger dine innspill og håper du vil bidra inn i arbeidet sammen med oss!

For å sikre at innretningen på bransjeprogrammene er i tråd med virksomhetenes behov og utfordringer, inviterer vi til workshop 11. september kl 1430- 1630, på Clarion Hotel i Bjørvika.

 Den nye IA-avtalen 2019-2022 setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalen skal bidra til både å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Målene skal nås gjennom innsats knyttet til forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av lange/gjentagende sykefravær. For å støtte oppunder avtalens nasjonale mål er det etablert bransjeprogrammer for spisset og prioritert innsats mot utvalgte bransjer. Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i felleskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer gjennom målrettede tiltak.

Sykehjem og barnehager er to av de utvalgte bransjene. Programmet skal omfatte virksomheter både i privat og offentlig sektor.

Reisekostnader vil bli dekket!

Påmelding her: http://ks.event123.no/Arbeidslivskonferansen2019/programfagseminar.cfm

På vegne av arbeidsgruppene for bransjeprogrammene for sykehjem og barnehager