Det er kommunens ansvar å føre tilsyn med at foreldrebetaling og offentlige tilskudd kommer barna i barnehagen til gode. Med bakgrunn i Agenda Kaupangs kartlegging har KS utarbeidet et rammeverk for økonomisk tilsyn med private barnehager basert på erfaringer fra kommuner. Rammeverket er ikke en utfyllende gjennomgang av lovverket, men består av enkle tips og råd som forhåpentligvis letter kommunens arbeid med økonomisk tilsyn.

Rammeverket består av tilhørende Excel-ark til bruk i arbeidet med risikovurderinger og rammeverket inneholder videre

  • Gjennomgang av regelverket
  • Risikovurdering
  • Tips til tilsyn
  • Tips til vedtak
  • Dokumentasjon
  • Reaksjonsmidler
  • Overføringsverdi til annet tilsyn

Vi anbefaler også kommunene å sette seg inn i saker som er behandlet av Fylkesmennene for å finne avgjørelser og vurderinger som kan være nyttig i vurderingen av enkeltsaker.