Lanseres med frokostseminar

Felix konferansesenter, Aker Brygge. Bryggetorget 3, Oslo 17. januar 2020, kl. 0900 – 1030 Tidenes barnehagesatsing mot vold og overgrep mot barn. Møteleder: Trude Teige • PBL og KS og Stine Sofies Stiftelse • Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Julie M. Remen fra Kunnskapsdepartementet, Redd barna, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Pilotbarnehagen Framsy,

- Ansatte i landets barnehager er i en unik posisjon til å gjøre en forskjell. Med god kompetanse hos de ansatte, er muligheten til å gi disse utsatte barna hjelpen de har krav på, og trenger på et tidlig tidspunkt, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
PBL har tatt initiativ til en historisk satsing på kvalitet og kompetanseheving rundt de sårbare barna, og KS støtter initiativet. Gjennom handlingskompetanse og systematisk oppfølging, skal barnehagenes ansatte få kunnskapen og verktøyene de trenger for å gi rett hjelp i tide.

Lanseres med frokostseminar

Fredag 17. januar arrangeres det et frokostmøte med lansering av satsingen på Felix konferansesenter. Mette Gundersen, første nestleder i KS innleder sammen med Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL. Stine Sofies Stiftelse vil presentere «barnehagepakken». I tillegg kommer blant annet Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statssekretær Julie M. Remen Kunnskapsdepartementet.

- Vi er opptatt av at barn skal ha et godt og trygt barnehagetilbud i alle landets barnehager, uavhengig av hvem som eier barnehagen, og vi støtter selvsagt denne satsingen, sier Gunn Marit Helgesen.. – Vi oppfordrer kommunene til å delta på dette.

Tilbud til alle barnehager

I 2020 vil det gjennomføres en pilot i omlag 90 barnehager, som inkluderer både private og kommunale. Piloten tar for seg området vold og overgrep mot barn, og Stine Sofies Stiftelse, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, er innholdsleverandør. I 2021 har PBL og KS et felles ønske om at arbeidet blir et tilbud til alle barnehager i hele landet. 

- Mange kommuner jobber svært godt og tverrfaglig for å sikre god oppfølging av de sårbare barna. Vi oppfordrer likevel kommunene til å vurdere deltakelse i kompetansesatsingen når de får tilbud, gjerne i samarbeid med de private barnehagene lokalt, avslutter Helgesen.