Difis nyeste befolkningsundersøkelse viser at befolkningen generelt og foreldre som har barn i barnehager er veldig tilfredse med tilbudet. Det er bare folkebibliotekene og fastlegene som får høyere score av brukerne på kommunale tjenester.

Arild Olsen, direktør i PBL, hevder at private barnehager leverer et bedre tilbud enn kommunene, ifølge alle kjente foreldreundersøkelser i innlegg i Dagbladet 12. juni.

 - Dette stemmer ikke. Vi mener at det ikke er hold i å tolke svarene fra utvalget på denne måten. Forskjellene det pekes på er ikke signifikante. Alle undersøkelser viser at tilfredsheten med barnehagene, både kommunale og private, er høy. Det viser både i DIFIs innbyggerundersøkelse, Foreldreundersøkelsen for barnehager og andre undersøkelser, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Forskjeller mellom kommunale og private barnehager?
EPSI Rating gjennomfører årlige undersøkelser der de måler brukertilfredshet på en rekke tjenester.
- Tidligere har tilfredsheten med private barnehager vært noe høyere, men forskjellene har minsket over tid. I 2017 var foreldrene like fornøyde og det er ikke lenger grunnlag for å konkludere med at det er forskjell mellom private og kommunale barnehager. Både private og kommunale barnehager har et tilbud foreldrene er godt fornøyd med og det jobbes godt med kvalitetsutvikling og foreldresamarbeid i barnehager, sier Erling Lien Barlindhaug.

En bok viser også at det er små forskjeller i brukertilfredsheten mellom kommersielle, ideelle og kommunale barnehager. Samtidig er forfatterne av boka opptatt av å understreke at tilfredshetsnivået med norske barnehager generelt er høyt og at det er svært små forskjeller.

Foreldre er fornøyde med barnehagene
- Forskjellene i den nasjonale foreldreundersøkelsen for barnehager er også svært små. Det er hovedsakelig under temaene «Leker og utstyr» og «Lokaler og mattilbud» at det er forskjeller. Disse faktorene påvirker den totale tilfredsheten til foreldrene, og gjør at kommunale barnehager i snitt får en litt lavere score. I all hovedsak er foreldre med barn i kommunale og private barnehager veldig fornøyde, og det er liten grunn til å tro at det er systematiske forskjeller i kvaliteten på tjenestene i kommunale og private barnehager, sier Lien Barlindhaug. 
Han peker på at en mulig årsak til forskjellene kan være at private barnehager i snitt er nyere og at de tar mer kostpenger enn kommunale barnehager. Da vil både lokaler og utstyr oppleves som bedre og mattilbudet vil vurderes ut fra helt ulike forutsetninger. Det er uansett viktig at resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes aktivt av barnehagene som deltar til å forbedre sitt arbeid med barn og foreldre.

Foreldreundersøkelsen 2017 administreres av Utdanningsdirektoratet, men det er frivillig for barnehagene å delta. 
- Det kan bety at det er systematiske forskjeller både i hvilke barnehager som deltar og hvilke foreldre som svarer. Utdanningsdirektoratet har oss bekjent ikke vurdert om forskjellene mellom kommunale og private barnehager er reelle, eller skyldes skjevheter i utvalget, sier Lien Barlindhaug.

Andre kvalitetsmål relevante
I et intervju med Barnehage.no november i fjor advarer forsker Tord Skogedal Lindén ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen mot å ta brukertilfredshet som det eneste målet på kvalitet i en tjeneste. Subjektive mål som dette bør, ifølge forskeren, også studeres i sammenheng med objektive mål, som antall ansatte og deres kompetanse.

- På objektive kvalitetsmål er det igjen små forskjeller mellom private og kommunale barnehager, men kommunale barnehager har både høyere voksentetthet og høyere kompetanse i snitt, sier Erling Lien Barlindhaug. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at utdanningsnivået til grunnbemanningen i kommunale barnehager er høyere. Det er over 3 prosentpoeng flere barnehagelærere samtidig som andelen barne- og ungdomsarbeidere er nesten dobbelt så høy i kommunale barnehager.

Kilde: Udir. 

Lenkeblokk Icon Her kan du lese resultatene fra undersøkelsen (udir.no)