Det avholdes seks regionale konferanser i løpet av våren 2019. Disse gir mulighet til å sette digital kompetanse og praksis på dagsordenen i barnehagesektoren.

Barnehagen skal skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn der personalet bruker digitale verktøy sammen med barna.

Digital kompetanse og dømmekraft er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem. Også på dette området er ledere viktig for å lykkes. Derfor oppfordrer KS til å delta på konferansen som kan bidra til både økt kompetanse og inspirasjon innenfor dette temaet.

Les mer og meld deg på konferansene
Lenker til påmelding

Imtec har opprettet arrangementer på Facebook